Pobres i Humils en Vocació d’Església,
Profecia d’ Esperança

La Fundació Beti Gizartean (Sempre a la societat), assentada a Vitòria, sorgeix des de l’escolta de realitats humanes de vulnerabilitat i fragilitat. Promou un moviment social que fa seva la força interpel•lant i emprenedora que amaguen aquestes situacions. Es planta com a voluntat decidida d’intervenció en la construcció d’una humanitat solidària, sostenible, creadora de futur i de sentit. Realitza la seva acció social preferentment en tres àrees:

· Tenint cura de la vida (infantesa, joventut i tercera edat).
· En la inserció sociolaboral.
· En el camp de la salut mental.

Treballa per generar un diàleg social amb totes les instàncies, moviments i institucions compromesos en la viabilitat d’un futur digne i solidari.

Des de la creació d’empreses d’inserció social laboral, al llarg d’aquests anys s’ha compromès a acompanyar, sostenir i habilitar per a una plena capacitació, a dones i homes en greu risc de deteriorament social, personal i familiar.

Tenim el propòsit d’impulsar la creació d’empreses generadores de riquesa que possibilitin una inversió socialitzadora i alliberadora. La dimensió social acumula un potencial econòmic valuós que reclama un reconeixement del mercat i unes pràctiques polítiques justes. El treball social comporta dignitat i rendibilitat en demanda d’ una cotització i remuneració equitatives. Propugnem una tasca social solvent i capacitada econòmicament com a alternativa a la precarietat i incertesa de les prestacions subsidiàries de les administracions i entitats públiques i privades.

Estem treballant en una de les realitats humanes més crítiques, el camp de la salut mental, una franja fronterera límit que afecta la comprensió i realització de la persona i la societat. La Fundació insta a l’aparició d’actituds i pràctiques socialment rehabilitadores en una activació de recursos i potencialitats personals possibilitadors d’una autonomia més gran i integració comunitària. Gestionem diversos centres d’Intervenció Comunitària de Salut Mental en col•laboració amb l’Administració Pública.

Des de la convicció de dotar d’actituds, coneixements i eines a les persones que realitzen responsabilitats socioeducatives a l’àrea de la salut mental, la Fundació Beti Gizartean, en cooperació amb la Uned i la Diputació Foral d’Àlava, dirigeix i organitza cursos d’Expert en Salut Mental Comunitària d’àmbit estatal. Sentim la necessitat i la conveniència de prosseguir en el futur, amb aquesta problemàtica tan antiga i tan humana, que ens sol•licita en una creativitat i capacitat humanitzadora innovadora.