Pobres i Humils en Vocació d’Església,
Profecia d’ Esperança

A la Fundació Kemen, Humanitat – Futur, l’Associació Pobres i Humils en Vocació d’Església Profecia d’Esperança, fa confluir els seus fonaments, dinamismes i desplegament socioculturals. A la Fundació, l’Associació imprimeix la identitat i la comunió eclesial essencials per al sorgiment de presències i realitzacions profètiques alliberadores enmig de realitats plurals i complexes. Crea cohesió i propicia iniciatives en projectes i llocs que generin riquesa humana, econòmica i social. Comprèn i realitza la dimensió social en una praxi suscitadora de pensament, consciència i projecte. Des d’una permanent interacció del potencial humanitzador, d’experiències d’alliberament i gestació d’estructures, la Fundació Kemen, Humanitat – Futur, s’esforça per impulsar un moviment sociocultural en connexió i cooperació amb altres alternatives socials humanitzadores.