Pobres i Humils en Vocació d’Església,
Profecia d’ Esperança

L’Esperit, al llarg de la història, ens erigeix en paraula, i en aquesta paraula som instància educadora creient. “Deixeu que els infants vinguin a mi. No els ho impediu, perquè el Regne de Déu és dels qui són com ells” (Mc 10, 14). Ens sentim urgits/es a impulsar i acompanyar processos humanitzadors creients des de la gestació de consciències i identitats personals bàsiques. L’ experiència religiosa s’ inscriu allà on es configura la identitat, segellant i dinamitzadora, del nen/a, jove, adolescent. Reclama un teixit familiar social amb capacitat de fonamentar i motivar, desplegar i obrir, cap a comprensions i itineraris propis singulars.

L’eclesialitat en la que ens arrelem duu força, saviesa i mètode per a incentivar, sostenir i orientar les llavors, vivències i potencialitats que donen un sentit creient a l’existència i a la història. Treballem en una relacionalitat interactiva i dinàmica entre la família i l’església. Ens acompanyem en el naixement del do de la fe i en el procés evolutiu d’una experiència religiosa fonamentadora i creativa. Cerquem una evangelització arrelada i dinàmica, capaç de dialogar i integrar experiències religioses diferents, així com recorreguts humanitzadors plurals, portadors d’alternatives significatives i valuoses.

En un procés singularitzador d’edats i contextos familiars socials diferenciats, emprenem itineraris evolutius i personalitzadors de la fe, en una progressiva conscienciació de dimensiones eclesials i històriques. La vocació d’Església possibilita la creació d’espais humanitzadors educatius, desplegant-nos en la gràcia en la que l’Esperit ens ha plantat a la història. Realitzem tasques d’aprofundiment i interiorització de l’experiència creient endinsant-nos en la paraula i en el dinamisme de l’Església des de catequesis, jornades, convivències i acompanyaments que escolten, dinamitzen i despleguen els desigs, crits i anhels més fondos. Optem per generar àmbits d’acollida i motivació, propiciadors de referents significatius, que facin aflorar les seves capacitats i habilitats laborals i socialitzadores.