Pobres i Humils en Vocació d’Església,
Profecia d’ Esperança

La comunitat fa present el nostre dinamisme evangelitzador en la iniciativa i la creativitat de les persones, famílies, interaccions, i relacions. “A vosaltres, doncs, us anunciem allò que hem vist i sentit, perquè també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres, que estem en comunió amb el Pare i amb el seu Fill Jesucrist. Us escrivim tot això perquè la vostra joia sigui completa”(1Jn 1, 3-4). Sorgim del goig de la comunió de la vida mateixa del Pare i del Fill en donació de l’Esperit que ens fa evangeli, sobreabundància del misteri de l’Església. La nostra evangelització vol ser relacionalitat, i lliurament de tot el que som i fem, amb el que ens és proper. Evangelitzar serà compartir generosament les nostres persones, llocs, temps i ésser.

Evangelitzem des d’itineraris i processos de les nostres persones, en creixent consciència de gratuïtat. “M’he fet tot amb tots per salvar-ne alguns, costés el que costés. Tot ho faig a causa de l’evangeli, per poder-hi tenir part”(1Co 9, 22-23). Existir en donació, transparència i comunicació de tot el que som. Ser Església serà destí i treball d’ofrena, redempció i missió, interacció i implicació alliberadora. Eclesialitat és historicitat, encarnació i coratge des de la comunió, els patiments i les esperances de la carn.

Cada una de les comunitats, i des d’elles les persones en la seva singularitat creient humana, constitueix el lloc originari d’evangelització des de compartir les dinàmiques i des de la participació creixent en l’ésser i fer de l’Església. Cada comunitat genera en el seu interior un moviment d’evangelització des de processos i troballes personals. L’acompanyament, la implicació i la comunió fonda en els dinamismes i anhels més íntims i totals ens constitueix en un moviment humà eclesial. Trobades setmanals, mensuals i jornades d’interiorització, reflexió i diàleg, van marcant fites en el nostre itinerari evangelitzador. El cultiu de la interioritat creient, des de l’existència i la paraula, ens fa discerniment i baixada permanent a la realitat.