Pobres i Humils en Vocació d’Església,
Profecia d’ Esperança

Des de fa uns anys, a Bilbao estem compartint les nostres persones i els nostres llocs amb població d’origen divers, sobretot immigrants. Concretament en el barri de Sant Francesc hi conflueixen problemàtiques i conflictes, anhels i recerques, que inciten a la creació d’alternatives per a un futur digne, i d’arrelament social i cultural. En col•laboració amb altres moviments i instàncies, a través de l’acompanyament, desitgem crear un lloc de referència i de trobada, de relació, interacció i promesa. Hem obert un pis per propiciar un àmbit d’estudi, reflexió i convivència, amb la finalitat d’impulsar confiances personals i d’oferir un espai de treball i vinculació. Busquem solcar la terra en humanització i implicar-nos en projectes de futur.