Pobres i Humils en Vocació d’Església,
Profecia d’ Esperança

Pobres i Humils en Vocació d’Església ens arrelem en les realitats eclesials institucionals en voluntat de comunió i diàleg. Des de la paraula i trajectòria de seguiment evangèlic que estem sent, participem joiosament i confiada “en els durs combats” que l’evangeli lliura en les realitats històriques eclesials que conformen el nostre ser Poble de Déu a la història. Hi som presents en dinàmiques de catequesi, evangelització d’adults, i en institucions parroquials i diocesanes. Participem en projectes i orientacions pastorals humanitaris que ens fan alteritat i complementarietat. Assumim responsabilitats pastorals en centres educatius. Així mateix, optem per la integració i el diàleg amb instàncies i xarxes que ens llencen envers una obertura i integració de la pluralitat. La singularitat vol l’alteritat que ens fa oïdors i acollidors de la riquesa i potencialitat de tot allò humà. Reconeixem la presència del misteri, que irromp en la generositat desbordant del que emergeix i ve.